Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/01/2021
13/01/2021
4/2021/VZ/O
INMEDIA, spol
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
36019208
423.62
Krmivo - rôzne potravinárske výrobky
Marta Ovčiariková