Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/01/2021
13/01/2021
5/2021/VZ/O
Underground food, s.r.o.
Zeiberlichova 160/72
644 00 Brno
30103499
598.5
krmivo - gammarus sušený
Marta Ovčiariková