Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/03/2020
05/03/2020
36/2020/VZ/O/11/2019/VZ/RZ
Lesy SR, odštepný závod Topoľčianky
Parková 7
95193 Topoľčianky
36038351
620
Krmivo - divina, jelenie mäso
Marta Ovčiariková