objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
03/03/2020
Dátum zverejnenia obj.:
05/03/2020
Číslo objednávky:
36/2020/VZ/O/11/2019/VZ/RZ
Dodávateľ:
Lesy SR, odštepný závod Topoľčianky
Adresa:
Parková 7
IČO:
36038351
Suma €:
620 €
Predmet objednávky:
Krmivo - divina, jelenie mäso
Zverejnil: