Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/05/2021
11/05/2021
11/2021/EO/O
Ján Sušek-Agentúra BP a Po
Janka Kráľa 1388/44
37229681
100
Opakované školenie pilčíkov
Tatiana Bahulová