Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
02/06/2021
03/06/2021
78/2021/VZ/O/13/2019/VZ/Z/DDD
HAMACH S.R.O.
Agátová 744/1
36711705
150
Represívna dezinsekcia
Marta Ovčiariková