Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/06/2021
11/06/2021
23/2021/VZ/O/Pamfruit
PAM fruit s.r.o.
M. Rázusa 24
51801671
1291.22
Krmivo - zelenina a ovocie
Marta Ovčiariková