Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/06/2021
18/06/2021
24/2021/VZ/O/Pamfruit
PAM fruit s.r.o.
M. Rázusa 24
51801671
1334.6
Krmivo - zelenina a ovocie
Marta Ovčiariková