Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/06/2021
01/07/2021
90/2021/VZ/O
INMEDIA, spol
Námestie SNP 11
36019208
2074.8
Krmivo - živočíšne produkty a súvisiace produkty, ostatné fermentované mliečne výrobky
Marta Ovčiariková