Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/06/2021
07/07/2021
15/2021/EO/O
Akadémia Consulting, s.r.o
Námestie slobody 22
971 01 Prievidza
36007846
50
Opakovaná a aktualizačná odborná príprava na obsluhu vybraných stavebných strojov
Tatiana Bahulová