Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/07/2021
15/07/2021
16/2021/EO/O
GLOBAL, spol.s.r.o
Hollého 1180/13
972 01 Bojnice
31580637
80
Periodické preskúšanie a školenie zváračov podľa STN 050610, STN 050630
Tatiana Bahulová