Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/07/2021
07/07/2021
103/2021/VZ/O
Ján Váll JAMAN
M.R. Štefánika 206/124
972 23 Dolné Vestenice
34958681
2922
Krmivo -laboratórne zvieratá myši, potkany
Marta Ovčiariková