Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/08/2021
13/08/2021
19/2021/EO/O
BOZPO, s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
33.20
Aktualizačné školenie lešenárov
Tatiana Bahulová