Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/09/2021
15/09/2021
22/2021/EO
PosAm, spol. s. r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Bratislava
31365078
164
USB tokeny
martinamichalkova