Objednávka

Dátum vytvorenia obj.:
09/09/2021
Dátum zverejnenia obj.:
15/09/2021
Číslo objednávky:
22/2021/EO
Dodávateľ:
PosAm, spol. s. r.o.
Adresa:
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
IČO:
31365078
Suma €:
164 €
Predmet objednávky:
USB tokeny
Zverejnil: