Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/09/2017
22/09/2017
32/2017/VZ/O
PD Horná Nitra
Kukučínová 629
972 12 Nedožery - Brezany
00201243
2789
Nakladanie a vývoz zvieracieho trusu, moču a hnoja ( vrátane znečistenej slamy ) uloženého v hnojovej jame v areáli zoo
Marta Ovčiariková