Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/01/2022
28/01/2022
05/2022/EO/O
Softip, a.s.,
Krasovského 14,
851 01 Bratislava
36785512
550
Konzultácie Profit
Tatiana Bahulová