Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
01/03/2022
04/03/2022
06/2022/EO/O
EDOS-PEM s.r.o
Tematínska 4
851 05 Bratislava
36287229
74.17
Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi
Tatiana Bahulová