Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/03/2022
25/03/2022
07/2022/EO/O
Ing.Libor Guniš, REVEX
Kvetová 4
972 01 Bojnice
35189495
40
Opakované oboznamovanie kuričov
Tatiana Bahulová