Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/03/2022
25/03/2022
36/2022/VZ/O
NANISTAV- veľ. s obalovým materiálom
Priemyselná 12
972 01 Prievidza
32942931
434.3
PVC sáčky
Marta Ovčiariková