Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/03/2022
01/04/2022
08/2022/EO/O
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A,
041 77 Košice
493546
85
Školenie:" Ochrana zvierat pri preprave"
Tatiana Bahulová