Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
23/05/2022
30/05/2022
71/2022/VZ/O
PD Horná Nitra
Kukučínová 629
972 12 Nedožery Brezany
00201243
600
Krmivo - seno lúčne
Marta Ovčiariková