Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/03/2023
14/03/2023
36/2023/VZ/O
PD Horná Nitra
Kukučínová 629
972 12 Nedožery Brezany
00201243
1655
Služba vývoz zvieracieho trusu
Marta Ovčiariková