Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
23/06/2023
29/06/2023
23/2023/EO/O
Global, spol.s.r.o
Hollého 1180/13
972 01 Bojnice
31580637
160
32
192
Opakovaná príprava zváračov
Tatiana Bahulová