Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
23/06/2023
29/06/2023
24/2023/EO/O
BOZPO s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
20
4
24
Opakovaná príprava na obsluhu vybraných stavebných strojov
Tatiana Bahulová