Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/07/2023
04/08/2023
97/2023/VZ/O
TOMFEK STAV s.r.o.
Hviezdoslavova 1744/21
972 51 Handlová
45487103
200
0
200
Vytiahnutie a vyčistenie žumpy na ZC
Marta Ovčiariková