Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/10/2023
12/10/2023
35/2023/EO
EDOS-PEM s.r.o
Tematínska 4
851 01 Bratislava
36287229
74.17
14.83
89
Seminár- individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2023
Tatiana Bahulová