Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/07/2018
31/07/2018
8/2018/E/O/LF
BIOMETRIC, spol. s r. o.
Rovniakova 2
851 02 Bratislava
43874801
300
Balík ročnej podpory Premium k dochádzkovému systému Attendance Pro W SW+HW
Tatiana Klopanová