Objednávky

Dátum vytvorenia obj.:
10/11/2016
Dátum zverejnenia obj.:
11/11/2016
Číslo objednávky:
39/2016/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
1072.47 €
Predmet objednávky:
Prírodné drvené kamenivo, flexibilné lepidlo
Zverejnil: