Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/11/2016
11/11/2016
41/2016/TP/O/M
Blachotrapez s.r.o.
Nedožerská 10, 971 01 Prievidza
Prievidza
36423416
384.125
Strešný materiál podľa cenovej ponuky č. 101G
Štefan Mindek