Objednávky

Dátum vytvorenia obj.:
22/12/2016
Dátum zverejnenia obj.:
23/12/2016
Číslo objednávky:
47/2016/TP/O/M
Dodávateľ:
Unimat spol. s. r. o.
Adresa:
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
IČO:
30228042
Suma €:
117.55 €
Predmet objednávky:
Bojler 10 l, pripojovacie hadičky.
Zverejnil: