Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
07/03/2018
07/03/2018
18/2018/VZ/O
TS mesta Bojnice
Rybníčky 6
972 01 Bojnice
163988
0
vývoz veľkoobjemových kontajnerov
Marta Ovčiariková