Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/03/2018
26/03/2018
24/2018/VZ/O
RYBHOS s.r.o.
Skačany 495
958 53 Skačany
36315133
909.1
plevelné ryby
Marta Ovčiariková