Objednávky

Dátum vytvorenia obj.:
04/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
15/04/2019
Číslo objednávky:
32/2019/VZ/O
Dodávateľ:
Igor Važan POLES
Adresa:
ČSĽA 148/21
IČO:
37463322
Suma €:
100 €
Predmet objednávky:
Zapožičanie smykov na úpravu TTP
Zverejnil: