Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/05/2019
21/05/2019
20/C/2019/VZ/O
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
955 92 Topoľčany
31562538
600
Krmivo -konfiškáty
Marta Ovčiariková