Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/10/2016
31/10/2016
34/2016/TP/O/M
ARTTV v.o.s.
Ľudovíta Štúra 7, 971 01 Prievidza
Prievidza
36297071
18.00
Spínacie hodiny mechanické, denné.
Štefan Mindek