Objednávky

Dátum vytvorenia obj.:
31/10/2016
Dátum zverejnenia obj.:
31/10/2016
Číslo objednávky:
34/2016/TP/O/M
Dodávateľ:
ARTTV v.o.s.
Adresa:
Ľudovíta Štúra 7, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
18.00 €
Predmet objednávky:
Spínacie hodiny mechanické, denné.
Zverejnil: