Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/06/2021
16/06/2021
88/2021/VZ/O
Mlyn Pohronský Ruskov a.s.
Hlavná 76
31412459
305
krmivo - ovsené vločky
Marta Ovčiariková