Objednávky

Dátum vytvorenia
Číslo objednávky
Dodávateľ
Suma
23/08/2019
14/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
176.85 €
16/08/2019
13/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
232.75 €
09/08/2019
12/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
299.25 €
02/08/2019
11/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
381.45 €
23/08/2019
20/2019/ZO/O
Pavel Hořejší
700 €
15/07/2019
15A/2019/ZO/O
Uwe Wolf
650 €
26/08/2019
10B/2019/VZ/O
Július Mišľan
281.77 €
02/09/2019
10C/2019/VZ/O
ABC -ZOO s.r.o.
234.9 €
01/07/2019
13A/2019/VZ/O
ABC -ZOO s.r.o.
686 €
12/08/2019
20F/2019/VZ/O
HYZA a.s.
505 €
23/08/2019
20G/2019/VZ/O
INMEDIA spol. s.r.o.
347.27 €
28/08/2019
14D/2019/VZ/O
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum
179.25 €
13/08/2019
15C/2019/VZ/O/Z201852589_Z
Helada , s.r.o.
825 €
03/09/2019
24A/2019/VZ/O
Mlyn Pohronský Ruskov a.s.
620 €
18/08/2019
27C/2019/VZ/O
HAMACH s.r.o.
350 €
26/08/2019
37A/2019/VZ/O
Turpek, s.r.o.
91 €
13/08/2019
38B/2019/VZ/O
Farma Boroš s.r.o.
962 €
15/08/2019
42D/2019/VZ/O
VJARSPOL s.r.o
878.4 €
14/06/2019
44A/2019/VZ/O
AGRA Martin s.r.o.
113.72 €
12/08/2019
47/2019/VZ/O
Cisternová preprava Borko Ján
198 €
12/08/2019
48/2019/VZ/O
NANISTAV - veľ. s obalovým materiálom s.r.o.
323.1 €
08/08/2019
19/2019/ZO/O
Fleiredelie s.r.o
216.83 €
12/08/2019
18/2019/ZO/O
Cichlid Fuljers s.r.o
123.33 €
01/08/2019
17/2019/ZO/O
Pavel Hořejší
210 €
14/08/2019
20/2019/N/O
Pavel Svitok-SDI CERTUS
19 €
21/08/2019
16/2019/UR/PM/O/P
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
1500.00 €
21/08/2019
15/2019/UR/PM/P/O
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
1808.00 €
20/08/2019
14/2019/UR/PM/P/O
Arnea, s.r.o.
387 €
02/08/2019
16/2019/N/O
Igor Majdan APKO
78.34 €
12/08/2019
21/2019/TP/O/P
TIPSTAV s.r.o.
2470.00 €
12/08/2019
20/2019/TP/O/P
Agroservis-Západ s.r.o.
927.10 €
07/08/2019
19/2019/TP/O/P
Marián Páleš - KROVSTAV
1065.00 €
07/08/2019
18/2019/TP/O/P
OSTRENIE GAMAN
85.00 €
01/08/2019
13/2019/UR/PM/P/O
Ing. Ingrid Blahová
1300.00 €
13/08/2019
19/2019/N/O
KONTAKT Koš s.r.o.
100 €
01/08/2019
16/2019/ZO/O
abc-zoo s.r.o
392 €
25/07/2019
15/2019/OZOO/O/EF
Dionýz Pál
283 €
02/08/2019
33/2019/TP/O/M
Chladklima-Milan Hianik
2997.02 €
02/08/2019
32/2019/TP/O/M
FALAtrade s.r.o.
2242.00 €
07/08/2019
6B/2019/VZ/O
Equistyle s.r.o.
445.2 €
02/08/2019
11E/2019/VZ/O
INMEDIA spol. s.r.o.
125.1 €
29/07/2019
38A/2019/VZ/O
Farma Boroš s.r.o.
962 €
09/07/2019
14/2019/OZOO/O/EF
All4vets s.r.o
1567.50 €
01/07/2019
12/2019/OZOO/O/EF
AkvaPet24, s.r.o.
860.8 €
05/08/2019
17/2019/N/O
PANACEA, s.r.o.
652.20 €
31/05/2019
03/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
467.25 €
31/05/2019
02/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
332.00 €
31/05/2019
01/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
311.25 €
26/07/2019
10/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
423.55 €
19/07/2019
09/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
302.50 €
12/07/2019
08/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
418.75 €
05/07/2019
07/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
488.50 €
21/06/2019
06/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
635.80 €
14/06/2019
05/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
381.50 €
07/06/2019
04/2019/ZO/O/UK
Stratford Butterfly Farm
616.20 €
06/08/2019
18/2019/N/O
Alza.sk s.r.o.
198.75 €
06/08/2019
28/2019/EO/O
BOZPO
104 €
12/07/2019
11D/2019/VZ/O
INMEDIA spol. s.r.o.
423.02 €
31/07/2019
14C/2019/VZ/O
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum
161.44 €
12/07/2019
15B/2019/VZ/O/Z201852589_Z
Helada , s.r.o.
264.55 €