Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
08/03/2021
08/03/2021
05/2021/EO/O
BOZPO, s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
138
očkovanie zamestnancov proti kliešťovej encefalitíde
Tatiana Bahulová