Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/03/2019
20/03/2019
15/2019/EO/O
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8
Bojnice
17335817
8.33
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami
Soňa Roháčová