Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/08/2020
18/08/2020
17/2020/EO/O
Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13
Piešťany
42137004
90.00
Odborný seminár "Pracovné pomery zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"
Soňa Roháčová