Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/10/2017
18/10/2017
20/2017/R/O/zk
Ondrej Gergel MOGER
Krásno 105
30329132
678.53
Dodanie tovaru - OOPP - Ochranné pracovné rukavice, ochranné zateplené pracovné rukavice (20_2017)
Zuzana Kozáková