Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/03/2018
16/03/2018
6/2018/E/O
Ing. Libor Guniš - REVEX
Kvetová 4
972 01 Bojnice
35189495
41.66
Opakované oboznámenie pracovníkov so zásadami bezpečnosti pri práci s VTZ tlakovými a plynovými
Tatiana Klopanová