Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/09/2020
10/09/2020
18/2020/EO/O
BOZPO, s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
16.60
Opakované oboznamovanie na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleogickej techniky
Tatiana Bahulová