Opakované školenie kuričov

Dátum vytvorenia obj.:
08/04/2019
Dátum zverejnenia obj.:
08/04/2019
Číslo objednávky:
18/2019/EO/O
Dodávateľ:
Akadémia Consulting
Adresa:
Námestie slobody 22
IČO:
36007846
Suma €:
50 €
Predmet objednávky:
Opakované školenie kuričov
Zverejnil: