Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/03/2015
04/03/2015
2/TK/2015
Akadémia Consulting
Námestie slobody
Prievidza
36007846
80.00
Opakované školenie na obsluhu nízko a strednotlakových kotlov
Zuzana Timkaničová