Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/07/2019
12/07/2019
26/2019/EO/O
Akadémia Consulting
Námestie slobody 22
Prievidza
36007846
16.67
Opakované školenie na obsluhu stavebných strojov
Soňa Roháčová