Opakované školenie pre zváračov

Dátum vytvorenia obj.:
26/06/2017
Dátum zverejnenia obj.:
26/06/2017
Číslo objednávky:
11/2017/E/O
Dodávateľ:
GLOBAL s.r.o.
Adresa:
Hollého 1180/13
IČO:
31580637
Suma €:
50 €
Predmet objednávky:
opakované školenie pre zváračov
Zverejnil: