Opakované školenie zváračov

Dátum vytvorenia obj.:
23/07/2019
Dátum zverejnenia obj.:
23/07/2019
Číslo objednávky:
27/2019/EO/O
Dodávateľ:
GLOBAL spol. s r.o.
Adresa:
Hollého 1180/3
IČO:
31580637
Suma €:
135 €
Predmet objednávky:
Opakované školenie zváračov
Zverejnil: