Vyberte stranu

Faktúra

01/04/2019

19011

VK MAGURKA, s.r.o.

Faktúra

01/04/2019

20190256

Ing. Dušan Baranec N.B.D.

Faktúra

01/04/2019

2019049

STOBER, spol. s r.o.

Faktúra

01/04/2019

20190026

ARFA, s.r.o.

Faktúra

01/04/2019

4190671

EDOS-PEM s.r.o.

Faktúra

01/04/2019

550190001

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Faktúra

01/04/2019

19150054

VJARSPOL, s.r.o., Mäsozávod

ADMINISTRATÍVNO EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice

05/03/2020

05/03/2020

11/2019/TP/O/M

27/03/2019

Uhoľné sklady, a.s.

10/2019/TP/O/M

05/02/2019

Kolten, spol. s.r.o.

Faktúra

27/03/2019

3019101004

IBO s.r.o.

Faktúra

27/03/2019

234905509

INMEDIA, spol. s r.o.