Vyberte stranu

Faktúra

30/11/2016

2101711386

Wolters Kluwer s.r.o.

Faktúra

30/11/2016

2161281147

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

30/11/2016

2161279501

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

30/11/2016

2161279500

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

30/11/2016

3160497

Marian Ďurina DERKO Prievidza

Faktúra

30/11/2016

320160169

KOLTEN, spol. s r.o.

Faktúra

30/11/2016

3001609818

Tatranská mliekareň a.s.

Faktúra

30/11/2016

2601078

UNIMAT spol. s r.o.

Faktúra

30/11/2016

116111066

Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.

7/2016/Z/O

25/11/2016

Dušan Vajda

41B/2016/R/O/zk

02/12/2016

MEGASHOP SK, s.r.o., Dlhá 85, 010 09 Žilina

Faktúra

30/11/2016

1601109807

Xepap, spol. s r.o.