Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/05/2018
15/05/2018
20A/2018/R/O/zk
Pavel Svitok - SDI CERTUS
Nám. Slobody 257
971 01 Prievidza
33608661
80.00
Dodanie tovaru - spotrebný kancelársky tovar
Zuzana Kozáková